Over Michel Oprey & Beisterveld

Welkom bij Michel Oprey & Beisterveld Natuursteen & Keramiek.

Sinds 1968 zijn wij gespecialiseerd in het in- en verkopen van zowel natuursteen, keramiek en composiet wereldwijd.

Wij zijn gevestigd in Echt, waar wij voorzien zijn van een voorraadhoudende loods van circa 
5000 m2. Vanuit onze voorraad kunnen wij u de beste kwaliteit leveren in diverse materialen en kunt u uw eigen platen selecteren.
 
Missie
De meest gespecialiseerde voorraad houdende natuursteen groothandel worden voor de vakhandel/steenhouwerij/verwerkers in de Benelux, Duitsland en Frankrijk.
 
Visie
Voor de voorraad platen kunnen wij u de juiste vakhandelaar/verwerker toewijzen, waardoor u snel en professioneel geholpen wordt.

Duurzaamheid

TFT RESPONSIBLE STONE PROGRAMM

TFT ( The Forest trust) is een internationale organisatie die zich tot doel stelt
grondstoffen, waaronder natuursteen, op een sociaal verantwoorde en duurzame wijze,
van winning en productie tot in de handen van de uiteindelijke eindgebruiker te krijgen.
Michel Oprey & Beisterveld is aangesloten bij TFT Responsible Stone en is met processen aan de gang in China en India, om de leveranciers en groeves in deze landen te overtuigen de gedragscode
te gaan invoeren. Het streven is om natuursteen die Michel Oprey & Beisterveld uit China en India importeert zal voldoen aan de in de code genoemde eisen en daarmee duurzaam en op sociaal verantwoorde wijze zal worden gewonnen en geproduceerd.

Achtergrond:

In belangrijke productie landen voor natuursteen zoals China en India zijn de sociale en
arbeidsomstandigheden van de arbeiders in de groeves en in de zagerijen in veel gevallen niet op
een voor Europese begrippen acceptabel niveau.Er komen, helaas, op vrij grote schaal, nog steeds
misstanden voor. TFT ( The Forest Trust) is een internationale organisatie die zich tot doel stelt
grondstoffen, waaronder natuursteen, op een sociaal verantwoorde en duurzame wijze, van winning
en productie tot in de handen van de uiteindelijke eindgebruiker te krijgen.

Methode:

TFT heeft een gedragscode opgesteld waaraan alle geledingen in de bedrijfskolom aan moeten voldoen: van groeve tot aan wederverkoper.

In de gedragscode zijn onderwerpen opgenomen zoals:
  • Verbod op kinderarbeid.
  • Lonen op een leefbaar niveau.
  • Voldoende gezondheids- en veiligheidsvoorzieningen op de werkvloer.
  • Rekening houden met milieu en omgeving.
  • Verbod op discriminatie op grond van religie, sekse en huidskleur.
De bij TFT Responsible Stone aangesloten bedrijven hebben de verplichting deze gedragscodes
bij de groeves en productiebedrijven in te voeren.

Kijk voor meer informatie op: www.tft-eart.org

Met dit initiatief hoopt Michel Oprey & Beisterveld een steentje bij te dragen aan een betere wereld.